Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) - Trường Đại học Trà Vinh
Tòa nhà B1- Phòng B11.304, Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3765078
Email: iei@tvu.edu.vn